Seeing the art ......

Zien is de kunst......


Ik help U graag bij het maken van de juiste foto's.
Deze kunnen gebruikt worden voor Uw website, affiche, drukwerk, presentatie enz.


In het digitale tijdperk waar wij in leven is het mogelijk dat iedereen een mooie foto kan maken.
Dit komt door dat alle camera's voor u denken.
Echter, ZIEN is de kunst van fotograferen.
Maar het is ook van belang dat je weet wat je fotografeert en wat je er achteraf mee kunt of gaat doen.
Voordat ik de foto maak denk ik altijd na over wat ga ik met deze foto doen.
Ik kies vaak voor eenvoud en balans om zo tot een juist evenwicht te komen.
See the Picture

Foto index


Foto index

Get in touch to start your project

De website van B.W.design loopt via een beveiligde verbinding.
Dit kunt u controleren aan het slotje in de adresbalk.

HyperText Transfer Protocol Secure, afgekort HTTPS, is een uitbreiding op het HTTP-protocol met als doel een veilige uitwisseling van gegevens.
Bij gebruik van HTTPS worden de gegevens versleuteld, waardoor het voor een buitenstaander, bijvoorbeeld iemand die afluistert, onmogelijk zou moeten zijn om te weten welke gegevens verstuurd worden.
HTTPS wordt veelal gebruikt bij betalingstransacties per creditcard of bij internetbankieren en bij uitwisseling of verzending en opslag van privacygevoelige informatie zoals naam, adres, geboortedatum en andere persoonsgegevens.

U kunt op het slotje klikken om het certificaat te controleren.
B.W.design adviseert om geen gegevens te versturen als er geen slotje of https in de adresbalk staat.

Lees meer over AVG