bwdesign bwdesignDisclaimer


B.W.design spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site.
Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.
B.W.design behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze website te wijzigen.
Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt B.W.design geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan.
Ook kan B.W.design geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van - of fouten of vertraging in - het verstrekken van informatie.
B.W.design garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.
B.W.design aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de website waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.
De gegevens die gepubliceerd staan op de site van B.W.design, mogen niet zonder schriftelijke toestemming van B.W.design verder gepubliceerd worden op welke wijze dan ook.

Foto design pagina


Alle foto’s die gepubliceerd staan op de pagina “foto design” en via een link naar Google plus pagina zijn eigendom van B.W.design en mogen niet zonder toestemming verder gepubliceerd worden.
Op de pagina “foto design” is de rechtermuisknop geblokkeerd om zo kopiëren tegen te gaan.
Mocht er een van de foto’s toch elders op het internet opduiken zullen er gerechtelijke stappen ondernomen worden.
B.W.design heeft zelf een boete bedrag opgesteld van € 500,00 per gepubliceerde foto.
Dit bedrag zal verhoogt worden met € 100,00 per dag dat de foto gepubliceerd blijft.
Door gebruik te maken van de website van B.W.design gaat u akkoord met deze voorwaarden.

Privacybeleid


B.W.design respecteert de privacy van alle gebruikers van de website en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld.
Wanneer u de website bezoekt worden verschillende gegevens verzameld om u een optimale dienstverlening te kunnen bieden.
In dit Privacy Statement wordt precies uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.
B.W.design draagt er zorg voor dat volgens de van toepassing zijnde wet- en regelgeving de juiste meldingen bij het College Bescherming Persoonsgegevens hebben plaatsgevonden.
Welke gegevens worden door B.W.design verwerkt?
De gegevens die door B.W.design worden verwerkt bestaan uit twee categorieën.
Enerzijds zijn dit gegevens die u zelf invult op het invulscherm (offerte aanvraag- en contact formulier).
Deze gegevens betreffen uw identiteit (zoals naam, adres, e-mail etc.).
Anderzijds zijn dit de zogenaamde "verkeersgegevens" van de bezoekers van de website.
Zo wordt het IP-adres van uw computer geregistreerd.
Tevens wordt naar uw surfgedrag gekeken op de website van B.W.design.(via Google Analytics ) hierbij worden géén persoonsgegevens geregistreerd.
Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de dienstverlening en de inhoud van de website te verbeteren.
De gegevens worden alleen gebruikt voor intern gebruik en worden niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.
Wat doet B.W.design met uw gegevens?
Het doel van het verwerken van de gegevens is:
Het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de website.
U te kunnen verzoeken uw ervaringen met B.W.design te delen om u nog beter van dienst te kunnen zijn.
De persoonsgegevens worden alleen voor bovengestelde doelen verwerkt.
De website van B.W.design kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten.
Op het privacybeleid van deze derden of hun websites heeft B.W.design geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.
B.W.design heeft geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Beveiliging


B.W.design heeft de nodige veiligheidsvoorzieningen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die B.W.design op de site ontvangt.
Alle gegevens worden via een md5 codering verstuurd.
B.W.design hanteert hierbij een beveiligingsniveau dat passend is bij de aard van de te beschermen gegevens.
Uw rechten:
U kunt altijd aan B.W.design vragen welke gegevens over u worden verwerkt.
Hiertoe kunt u een e-mail naar B.W.design sturen (info@bwdesign.nl).
Ook kunt u per e-mail aan B.W.design vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die B.W.design zo spoedig mogelijk zal verwerken.
Indien u geen prijs stelt op het ontvangen van informatie, aanbiedingen of evaluaties dan kunt u per e-mail B.W.design hiervan op de hoogte stellen.
B.W.design kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in haar privacybeleid.
In dat geval zal B.W.design contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen van het reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.
Informatie over het privacybeleid van B.W.design;
Voor alle andere vragen, opmerkingen of klachten die u mocht hebben over het privacybeleid van B.W.design kunt u een e-mail sturen naar B.W.design (info@bwdesign.nl).